Tana Vazn Indeksi TMI

TMI - organizm massasi va bo’yini mutanossibligini ko’rsatuvchi birlik.
Shu bilan birga bilvosita tana vaznini kamligi, ortiqchaligi (Semizlik) yoki me'yordaligini baholovchi ko'rsatkich.

TMI Kalkulyator

Tanangiz vaznini va bo'yingiz balandligini kiriting.TMI ko'rsatkichlarini ko'rish uchun quyidagi jadvaldan foydalanishingiz mumkin.

Tana Vazn Indeksi TMI:Inson bo'yi va vazni o'rtasidagi bog'liqlik:
< 16Yuqori vazn yetishmasligi
16 - 18,5 Vazn yetishmasligi
18,5 - 25 Ideal vazn(Me'yoriy)
25 - 30Ortiqcha vazn
30 - 35Semiziklikning I darajasi
35 - 40Semiziklikning II darajasi
> 40Semiziklikning III darajasi