• Jul

    11

    2012
  • 2458
img

“DUMLILAR” YOXUD ZARURIY TAHLIL

“DUMLILAR” YoXUD ZARURIY TAHLIL

 

 

Odatda, erkaklar spermogramma so'zini eshitishlari bilan bir cho'chib tushishadi. Ularni ko'pincha «Bu tahlil nima uchun kerak?” degan savol emas, balki “Buni qanday topshiraman?” degan o'y tashvishga soladi.  Shifokor sizga spermogramma topshirishni buyurgan ekanmi, buning uchun asos bor, vaqtni o'tkazmay, ishga kirishing.

 

Sperma tahlilidan asosiy maqsad urug’lantirish qobiliyatini tekshirishdir. Agar erkak turmush qurganidan keyin 1 yilga qadar muntazam jinsiy hayot kechirsa-yu, ayoli homilador bo'lmasa, spermogramma buyuriladi. Shuningdek, siydik-tanosil tizimi kasalliklari – prostatit, vezikulit, epididimit, orxit aniqlanganda ham ana shunday tahlil o'tkazish tavsiya etiladi.

Spermogramma o'tkazishdan oldin kamida 3 kun, ko'pi bilan 5 kungacha jinsiy aloqadan tiyilish lozim. Ochig’i, tahlil topshirishda bir oz noqulaylik bor. Laboratoriyalarimiz kunduzi ishlaydi, shuning uchun bemorlar urug’ni qo'l bilan to'kishga majburlar. Ba'zilar esa jinsiy aloqada bo'shanishdan oldin urug’ni maxsus idishga to'kadilar. Idish yuvilgan, qaynatilgan va quritilgan bo'lishi shart. Bunday paytda maniy uzog’i bilan 45 daqiqa ichida laboratoriyaga etkazilishi shart. Idish juda issiq, ayniqsa, sovuq haroratda qolmasligi kerak, aks holda spermatozoidlarning harakatchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maniyni prezervativdan idishga solish mumkin emas, chunki prezervativlarda urug’ni o'ldirish xususiyati aniqlangan.

Spermogrammada quyidagi jadvalda qayd etilgan ko'rsatkichlarga e'tibor beriladi. 1 ml eyakulyatda spermatozoidlar miqdori 20 mln dan kam bo'lishi urug’lanish ehtimolining sezilarli darajada kamligidan darak beradi. Shuningdek, tirik spermatozoidlar miqdorini aniqlash ham muhimdir. Agar bu ko'rsatkich 50 foizdan kam bo'lsa, jiddiy o'ylab ko'rishga to'o'ri keladi. Spermatozoidlarning harakatchanligi esa me'yoridan kam bo'lmasligi kerak. Leykotsitlarning bo'lishi va spermatozoidlarning yopishqoqligi (quyuqligi) tanosil tizimida yallig’lanish borligini bildiradi. Bundan tashqari, tahlildagi barcha ko'rsatkichlar me'yorida bo'lsa-yu, birgina rN ko'rsatkichi yomon bo'lsa, bu farzand bo'lishini qiyinlashtiruvchi holat hisoblanadi.

 

Hayotjon ZOKIROV,urolog

 

EYaKULYaTTAHLILI

Ko'rsatkichlar                                                                     Me'yor

Eyakulyatmiqdori                                                               2-3 ml

Rangi                                                                                   oqish-xira     

rN                                                                                        7,4-7,8

Eyakulyatningtinishvaqti                                                20-30daqiqa  

Eyakulyatningyopishqoqligi (quyuq-suyuqligi)                1-2 ml

1 ml da spermatozoidlar miqdori                                   > 60 mln        

Harakatchanligi

*faol                                                                                   > 60%

*sust                                                                                    4-30 %

*harakatsiz                                                             0-14 %

Tirik spermatozoidlar                                                    > 60% 

O'lik spermatozoidlar                 

Leykotsitlar                                                                       1-6      

Eritrotsitlar                                                                     abs      

Epiteliy               

Letsitin donalari            

Bexter kristallari                                                           abs      

Spermatogenez hujayralari                                            1-2 % dan kam emas   

Spermoaglyutinatsiya                                                         yg’q     

 

Fruktoza                                                                                150-250 mg %

 

Odatda, erkaklar spyermogramma so'zini eshitishlari bilan bir cho'chib tushishadi. Ularni ko'pincha «Bu tahlil nima uchun kyerak?” dyegan savol emas, balki “Buni qanday topshiraman?” dyegan o'y tashvishga soladi.  Shifokor sizga spyermogramma topshirishni buyurgan ekanmi, buning uchun asos bor, vaqtni o'tkazmay, ishga kirishing.
 
Spyerma tahlilidan asosiy maqsad urug'lantirish qobiliyatini tyekshirishdir. Agar erkak turmush qurganidan kyeyin 1 yilga qadar muntazam jinsiy hayot kyechirsa-yu, ayoli homilador bo'lmasa, spyermogramma buyuriladi. Shuningdyek, siydik-tanosil tizimi kasalliklari – prostatit, vyezikulit, epididimit, orxit aniqlanganda ham ana shunday tahlil o'tkazish tavsiya etiladi.
Spyermogramma o'tkazishdan oldin kamida 3 kun, ko'pi bilan 5 kungacha jinsiy aloqadan tiyilish lozim. Ochig'i, tahlil topshirishda bir oz noqulaylik bor. Laboratoriyalarimiz kunduzi ishlaydi, shuning uchun byemorlar urug'ni qo'l bilan to'kishga majburlar. Ba'zilar esa jinsiy aloqada bo'shanishdan oldin urug'ni maxsus idishga to'kadilar. Idish yuvilgan, qaynatilgan va quritilgan bo'lishi shart. Bunday paytda maniy uzog'i bilan 45 daqiqa ichida laboratoriyaga yetkazilishi shart. Idish juda issiq, ayniqsa, sovuq haroratda qolmasligi kyerak, aks holda spyermatozoidlarning harakatchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maniyni pryezyervativdan idishga solish mumkin emas, chunki pryezyervativlarda urug'ni o'ldirish xususiyati aniqlangan.
Spyermogrammada quyidagi jadvalda qayd etilgan ko'rsatkichlarga e'tibor byeriladi. 1 ml eyakulyatda spyermatozoidlar miqdori 20 mln dan kam bo'lishi urug'lanish ehtimolining syezilarli darajada kamligidan darak byeradi. Shuningdyek, tirik spyermatozoidlar miqdorini aniqlash ham muhimdir. Agar bu ko'rsatkich 50 foizdan kam bo'lsa, jiddiy o'ylab ko'rishga to'o'ri kyeladi. Spyermatozoidlarning harakatchanligi esa mye'yoridan kam bo'lmasligi kyerak. Lyeykotsitlarning bo'lishi va spyermatozoidlarning yopishqoqligi (quyuqligi) tanosil tizimida yallig'lanish borligini bildiradi. Bundan tashqari, tahlildagi barcha ko'rsatkichlar mye'yorida bo'lsa-yu, birgina rN ko'rsatkichi yomon bo'lsa, bu farzand bo'lishini qiyinlashtiruvchi holat hisoblanadi.
 
Hayotjon ZOKIROV,urolog
 
EYaKULYaTTAHLILI
Ko'rsatkichlar                                                                     Mye'yor
Eyakulyatmiqdori                                                               2-3 ml
Rangi                                                                                   oqish-xira     
rN                                                                                        7,4-7,8
Eyakulyatningtinishvaqti                                                20-30daqiqa  
Eyakulyatningyopishqoqligi (quyuq-suyuqligi)                1-2 ml
1 ml da spyermatozoidlar miqdori                                   > 60 mln        
Harakatchanligi
*faol                                                                                   > 60%
*sust                                                                                    4-30 %
*harakatsiz                                                             0-14 %
Tirik spyermatozoidlar                                                    > 60% 
O'lik spyermatozoidlar                 
Lyeykotsitlar                                                                       1-6      
Eritrotsitlar                                                                     abs      
Epityeliy               
Lyetsitin donalari            
Byextyer kristallari                                                           abs      
Spyermatogyenyez hujayralari                                            1-2 % dan kam emas   
Spyermoaglyutinatsiya                                                         yg'q     
Fruktoza                                                                                150-250 mg %