• Feb

    12

    2013
  • 14778
img

Onanizm (masturbatsiya, autoerotizm)

 Onanizm (masturbatsiya, autoerotizm)

Onanizm kishining jinsiy mayl va xoҳishini қo'li yoki қo'lidagi biron pryedmyet bilan қondirishidir. Kyelib chiқishi ҳaқida Injildagi pyersonaj Onana o'zidan avlod қoldirmaslik uchun uruғini yerga to'kib yuborishidan dyegan fikrlar mavjud. Onanizm diniy қarash nuқtai nazaridan gunoҳ bo'ladi ba'zilar esa қilmagan ma'қul dyegan tushunchalar bor. Biz bu yerda organizmga ta'sirini ilmiy taraflaridan baҳolaymiz.

Insonda қarama қarshi jinsga қiziқish 6 – 7yoshdan boshlanadi. Va albatta bu ba'zi ҳatti-xarakatlar paydo bo'lishni boshlaydi bu yoshda ota-onalarga tushadigan vazifa ular ҳayolini jinsiga mos narsalar bilan band қilishdadir (masalan katta bo'lsang kim bo'lasan uning uchun nimalarga e'tibor byerish kyerakligini yosh bolalarga xos tarzda tushintirish kyerak). Lyekin onanizm byeixtiyoriy ravishda odatda 13-14yoshdan boshlanadi.

Ҳattoki Gippokrat ҳam onanizmni қattiқ қoralagan uning shu so'zlariga e'tibor қarataylik: «Bu kasallik insonni orқa miyasi(umurtқa kanalida joylashgan)dan rivojlanadi. Kasallik o'z ҳis tuyғularini boshқaraolmaydiganlarni ko'proқ zararlaydi. Ularda isitma bo'lmaydi, ishtaҳalari ҳam zo'r bo'ladi lyekin ozib, zo'riқib kyetishadi. Xuddi butun tanasida chumoli o'rmalayotgandyek tuyuladi. Siydikda ҳam juda ko'p va suyuқ uruғ chiқib kyetishi kuzatiladi. Bunday erkaklar ayollar bilan yaқinlik қilish uchun yaroқsiz ҳisoblanishadi va ko'pincha uyalib ҳam қolishadi. Bir tyekis yo'lda yurmaslik ularni ҳoldan toyishiga olib kyeladi, boshda shovқin, қuloқlarda shovқin va niҳoyat yuқori ularni bitiradigan isitma boshlanadi».

Onanizmning 4 ta turi bor:

1. Odatdagi autoonanizm

2. Guruҳlashgan onanizm (Bir nyecha kishi bir birinikini қo'zғatish)

3. Aқliy onanizm (eng xavflisi faқat ҳayolida jonlantirib қo'li yoki pryedmyetsiz bo'shalish)

4. Instrumyental onanizm (biron instrumyent, buyum yordamida bo'shalish)

Onanizm қay usulda bo'lishidan қa'tiy nazar tabiiylikka mos emas shuning uchun juda ko'plab mualliflar tomonida қuyidagi asoratlari yozilgan:

Birgina Puiyye onanizmni kyeltirib chiқarishi va/yoki asorati bo'lishi mumkin bo'lgan  100dan oshiқ kasalliklarni byelgilarini sanab o'tgan. Xavyelok Ellis esa juda diққat bilan ko'rinishlarni sanab o'tgan: aқldan ozish, epilyepsiya, ko'plab ko'z kasalliklari, ko'z usti va ensa soҳasida oғriқlar, chakka soҳasida uziga xos oғriқlari (Zavaj), turli ko'rinishdagi nyevralgiyalar (Ansti, Xapman), yosh қizlarda ko'krak uchlarini syezuvchanligini oshib kyetishi (Lakassan), astma (Pyeyyer), yurakda shovқinlar (Zirli), yaralar, pufakchalar paydo bo'lishi (Baraduk), tyeri toshmalari (Klipson), ko'z қorachiғini kyengayib kyetishi (Skyen, Lyevi, Moraglia), ғilaylik (Puiyye), ko'z atrofini қorayishi, oғriқli myenstruatsiya (Dj. Xapman), bachadon va қin katari (Vinkyel, Puiyye), jinsiy a'zolar gipyertrofiyasi, jinsiy a'zodagi yiringli toshmalar, dyermatitlar,  tyeri rangini o'chishi, oқarishi (Lyevi, Moraglia), burun қizarishi (Grunyer), sababsiz burundan қon kyetishi (Joal, G.N. MakKyenzi), burun shaklini patologik o'zgarishi (Flis), xurujli yo'tal (Govyer), қizlarda byeixtiyoriy siydik chiқib kyetishi (Jirando), қizlarni қo'llariga so'gallar chiқib kyetishi (Dyurr, Krixmar, fon Oyye), gallyutsinatsiyalar  (Grizingyer, Lyevi), siydikdan indikan ajralishi (Xyertyer), қizlarda ta'riflab bo'lmaydigan darajada yoқimsiz tyerini ҳid ajratishi (Skyen).

Yuқorida sanab o'tilganlarni ҳar doim ҳam faқatgina onatizm sababli dyeb o'ylash kyerak emas. Balki turtki bo'lishi mumkin. Balki umuman aloқasi yo'қ ҳam bo'lishi mumkin. Bundan tashқari oxirgi paytlar juda ko'p yoshlar orasida uchrayotgan shaxs o'zgarishlari (autizm)ni ҳam unutmaslik kyerak.