Testlar

Digital Rectal Examination.

(The form will be filled only by doctor)

Rektal

1Mavjud gemorroidal tugunlarBor
Yoq
2Mavjud yormalarBor
Yoq
3Sfinkter tonusiNormada
Pasaygan
Gipertonus
4Anal sklerozBor
Yoq

Anus

1InduratsiyaBor
Yoq
2Mavjud tugunlarBor
Yoq
3O'smaBor
yoq
4PoliplarBor
Yoq
5Xalqasimon kartsinomaBor
Yoq

Prostata

1YuzasiTekis
Notekis
2SimmetrikligiSimmetrik
Assimetrik
3O'rta egatIfodalangan
Tekis
Aniqlanmaydi
4KonturlariAniq
Noaniq
5ChegaralariAniq
Noaniq
6Prostata o'lchamlariNormal
Kattalashgan
Pasaygan
7KonsistensiyaElastik
Qattiq
Yumshoq
Pastoz
Flyuktatsiali
8Prostata usti shilliq qavati harakatchanligiHarakatchan
Harakatsiz
9Og'riqOg'riqli
Og'riqsiz
10Mavjud tugunlarBor
Yoq
11Tugunlar lokalizatsiyasiO'ng bo'lakda
Chap bo'laksa
12Mavjud induratsiya sohasidagi og'riqBor
Yoq
13To'g'ri ichak shilliq qavatiHarakatchan
Harakatsiz
14Paraprostatik to'qimadagi og'riqBor
Yoq

ДОКТОР: __________________________________________