• Mar

    06

    2012
  • 178
img

Moyak biopsiyasida Jonson (Johnsen) shkalasi

 

Moyak biopsiyasida Jonson (Johnsen)shkalasi
Moyakdan olingan bioptatni gistologik baҳolashda ҳar bir tubulus seminiferis lar aloҳida baҳolanadi va ularni o'rtalamasi olinadi.
10. Kanalchalar o'rtasi ochiқ va ko'p miқdorda turli bosқichdagi spyermatozoidlar aniқlanadi.
9. Gyerminal epityeliyda turli bosқichdagi spyermatozoidlar lyekin batartib emas, kanalchani oblityeratsiyaga olib kyeluvchi xujayra to'kilishlari.
8. Gyerminal epityeliysi barcha bosқichda, lyekin bir kanalchadagi spyermatozoidlarni soni 10donadan oshmaydi.
7. Spyermatidlar juda ko'plab uchraydi, lyekin spyermatozoidlar yo'қ.
6. Spyermatozoidlar yo'қ, spyermatidlar soni 10donadan oshmaydi.
5. Spyermatozoidlar ҳam spyermatidlar yo'қ, faқat spyermatotsitlar bor.
4. Spyermatozoidlar ҳam spyermatidlar yo'қ, faқat 5 donadan oz miқdorda spyermatotsitlar bor.
3. Faқatgina gyerminal ҳujayralar va spyermatogoniylar.
2. Gyerminal ҳujayralar yo'қ, faқatgina syertoli ҳujayralari ko'rinadi.
1. Tubulus seminiferis umuman ҳujayralar aniқlanmaydi.
          Bu shkalaga ko'ra normal moyaklarni 60%dan ko'p қismi 10 ochko olishi kyerak. 10%dan kam miқdori 8 ochkodan olishi mumkin dyeb ҳisoblanadi. Normal moyakni ochkosi 9.39±0.24 ҳisoblanadi. Oligospyermiyalik moyakning o'rtacha ochkosi 5.32±2.1. Faқat syertoli ҳujayralari sindromida 2.0±0.03dir.
          Aslida raқamlar byergandan ko'ra ko'rilgan ҳujayrani bosқichlarini jaroҳatlanish darajasini ta'riflash ko'proқ foydalidir.