• Jul

    11

    2012
  • 174
img

“DUMLILAR” YoXUD ZARURIY TAҲLIL

 

 

Odatda, erkaklar spyermogramma so'zini eshitishlari bilan bir cho'chib tushishadi. Ularni ko'pincha «Bu taҳlil nima uchun kyerak?” dyegan savol emas, balki “Buni қanday topshiraman?” dyegan o'y tashvishga soladi.  Shifokor sizga spyermogramma topshirishni buyurgan ekanmi, buning uchun asos bor, vaқtni o'tkazmay, ishga kirishing.
 
Spyerma taҳlilidan asosiy maқsad uruғlantirish қobiliyatini tyekshirishdir. Agar erkak turmush қurganidan kyeyin 1 yilga қadar muntazam jinsiy ҳayot kyechirsa-yu, ayoli ҳomilador bo'lmasa, spyermogramma buyuriladi. Shuningdyek, siydik-tanosil tizimi kasalliklari – prostatit, vyezikulit, epididimit, orxit aniқlanganda ҳam ana shunday taҳlil o'tkazish tavsiya etiladi.
Spyermogramma o'tkazishdan oldin kamida 3 kun, ko'pi bilan 5 kungacha jinsiy aloқadan tiyilish lozim. Ochiғi, taҳlil topshirishda bir oz noқulaylik bor. Laboratoriyalarimiz kunduzi ishlaydi, shuning uchun byemorlar uruғni қo'l bilan to'kishga majburlar. Ba'zilar esa jinsiy aloқada bo'shanishdan oldin uruғni maxsus idishga to'kadilar. Idish yuvilgan, қaynatilgan va қuritilgan bo'lishi shart. Bunday paytda maniy uzoғi bilan 45 daқiқa ichida laboratoriyaga yetkazilishi shart. Idish juda issiқ, ayniқsa, sovuқ ҳaroratda қolmasligi kyerak, aks ҳolda spyermatozoidlarning ҳarakatchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maniyni pryezyervativdan idishga solish mumkin emas, chunki pryezyervativlarda uruғni o'ldirish xususiyati aniқlangan.
Spyermogrammada қuyidagi jadvalda қayd etilgan ko'rsatkichlarga e'tibor byeriladi. 1 ml eyakulyatda spyermatozoidlar miқdori 20 mln dan kam bo'lishi uruғlanish eҳtimolining syezilarli darajada kamligidan darak byeradi. Shuningdyek, tirik spyermatozoidlar miқdorini aniқlash ҳam muҳimdir. Agar bu ko'rsatkich 50 foizdan kam bo'lsa, jiddiy o'ylab ko'rishga to'o'ri kyeladi. Spyermatozoidlarning ҳarakatchanligi esa mye'yoridan kam bo'lmasligi kyerak. Lyeykotsitlarning bo'lishi va spyermatozoidlarning yopishқoқligi (қuyuқligi) tanosil tizimida yalliғlanish borligini bildiradi. Bundan tashқari, taҳlildagi barcha ko'rsatkichlar mye'yorida bo'lsa-yu, birgina rN ko'rsatkichi yomon bo'lsa, bu farzand bo'lishini қiyinlashtiruvchi ҳolat ҳisoblanadi.
 
Ҳayotjon ZOKIROV,urolog
 
EYaKULYaTTAҲLILI
Ko'rsatkichlar                                                                     Mye'yor
Eyakulyatmiқdori                                                               2-3 ml
Rangi                                                                                   oқish-xira     
rN                                                                                        7,4-7,8
Eyakulyatningtinishvaқti                                                20-30daқiқa  
Eyakulyatningyopishқoқligi (қuyuқ-suyuқligi)                1-2 ml
1 ml da spyermatozoidlar miқdori                                   > 60 mln        
Ҳarakatchanligi
*faol                                                                                   > 60%
*sust                                                                                    4-30 %
*ҳarakatsiz                                                             0-14 %
Tirik spyermatozoidlar                                                    > 60% 
O'lik spyermatozoidlar                 
Lyeykotsitlar                                                                       1-6      
Eritrotsitlar                                                                     abs      
Epityeliy               
Lyetsitin donalari            
Byextyer kristallari                                                           abs      
Spyermatogyenyez ҳujayralari                                            1-2 % dan kam emas   
Spyermoaglyutinatsiya                                                         yғқ     
Fruktoza                                                                                150-250 mg %