• Jul

    11

    2012
  • 308
img

O'ZINGIZGA IShONING, ERKAKLAR!..

 

 

Mutaxassislar byergan ma'lumotga ko'ra, қirқ yoshdan oshgan erkaklarning yarmidan ko'pi impotyentsiya atalmish muammoga to'қnash kyelar ekan. Bundan ҳam kattaroқ muammo shundaki, odatda erkaklar kasallik byelgilari yaққol ko'ringan taқdirda ҳam shifokorga uchrashni o'zlariga ep ko'rmaydilar. Ular yo o'z muammolari girdobiga o'ralib yashayvyeradilar, yoki tanish-bilishlar maslaҳatiga binoan ko'r-ko'rona davolashni boshlab yuboradilar. Vaҳolanki, kasallik sabablari o'z vaқtida aniқlanib, kyerakli davo choralari byelgilansa, impotyentsiyaga uchragan byemorlarning 95 foizi darddan batamom xalos bo'lishlari mumkin.
 
Shifokorlarorasida “impotyentsiya”, ya'nimijozsustligiatamasiқo'llanilmayқo'yganigabirnyechayillarbo'ldi. 1992 yili butun dunyo urologlari bir ovozdan kyelishib, buning o'rniga “eryektil disfunktsiya” atamasidan foydalana boshlashdi. Eryektil disfunktsiya bu – eryektsiyaning bo'lmasligi yoki uning pasayishi oқibatida to'laқonli jinsiy aloқaga yaramaslikdir. Agar erkak kishining jinsiy aloқa paytidagi ҳarakatlarining 25 foizi ana shunday muvaffaқiyatsizlik bilan tugasa, unga eryektil disfunktsiya tashxisi қo'yiladi. Erkak kishi uchun bundan oғir dard bo'lmasa kyerak. Bu xastalik nafaқat er-xotinning o'zaro aloқalari buzilishiga olib kyelishi, balki oiladagi totuvlikning yғқolishi va ҳatto ajralishga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, kasallikning kyelib chiқish sabablarini o'z vaқtida aniқlab, kyerakli muolajani boshlash kyerak.
Ko'pincha erkaklar yosh o'tishi bilan mijoz sustligi paydo bo'ladi dyeb o'ylashadi. Ammo bu fikr ko'pam to'ғri emas. Yosh o'tishi bilan kishida turli kasalliklarga uchrash eҳtimoli ortadi, xolos. Impotyentsiyaga olib kyeluvchi sabablar juda ko'p, biroқ shifokorlar қuyidagilarni asosiy omillar sifatida ko'rsatishadi:
Ruҳiy iztiroblar, tushkunlik;
Asab bilan boo'liқ – umurtқalar­aro disk jaroҳati, sklyeroz, ichkilikbozlik, kichik chanoқ soҳasi a'zolarida o'tkazilgan opyeratsiya;
Artyerial gipyertoniya, chyekish, қandli yoki қandsiz dia­byet;
Vyenoz – jinsiy a'zoda қon aylanishining buzilishi;
Dori-darmonlar ta'siri – қon bosimini tushiradigan pryeparatlar, antidyepryessantlar қabul қilish.
Ko'p ҳollarda impotyentsiyaning paydo bo'lishini ruҳiy o'zgarishlar bilan boo'lashadi. Vaҳolanki, statistikaning ko'rsatishicha, 60 foiz ҳollarda jinsiy a'zoga қon yetib kyelmaydi, yetib kyelgan taқdirda ҳam tyez aylanib, o'tib kyetar ekan. 15 foiz sabab asab tizimida yuzaga kyelgan o'zgarishlar, yana 5 foizi esa endokrin (gormonal) xastaliklar bilan boo'liқ. Ruҳiy muammolar ta'sirida kyelib chiқadigan impotyentsiya esa 20 foizni tashkil etadi, dyemakki, aynan ana shu sababga yopishib olish to'o'ri emas. Қon bosimi oshganda yoki bosimni tushirishga қaratilgan davolash oқibatida erkak jinsiy a'zosida қon aylanishi buzilishi mumkin. Chyekish ҳam xuddi shunday salbiy ta'sirga ega. Ichkilikbozlik oқibatida esa jigar faoliyati o'zgaradi, buning oқibatida erkaklik gormonlari almashinuvi buzilib, mye'yordagi jinsiy funktsiya izdan chiқadi. Dyemak, bundan xulosa chiқarish mumkinki, jinsiy muammolarga yo'liқmaslik uchun soo'lom turmush tarziga amal қilish juda muҳim ekan.
 
Mels Ro'zmatov,urolog
 
MIJOZ SUSTLIGINI
DAVOLAShNING
XALҚONA USULLARI
 
Syeldyeryey ildizidan tayyorlangan yangi sharbatni kuniga 2-3 marta, ovқatdan oldin 1-2 choy қoshiқda istye'mol қilish kyerak
Kuniga 2-3 maҳalbirstakanyonғoқmaғzidanyeb, echkisutiiching (sutningkunlikmiқdori 2 stakan). Davolash kursi 1 oy. 10-14 kunlik tanaffusdan kyeyin davolashni takrorlash mumkin.
Yangitayyorlangansabzisharbatiniasalgatyengқo'shib, kuniga 3 maҳal, 1/4 stakandanistye'molқilishkyerak. Ushbumal­ҳamҳazmқilishyo'likasalliklardaҳamfoydabyeradi.
10-12 tomchisarimsoқdamlamasiniozroқsuvgaқo'shib, kuniga 2-3 maҳalichingyoki 2-3 tiliminiyeng.
Syemizak (қuyonkaram) o'simligi impotyentsiya va ayollar byepushtligida yordam byeradi. Buning uchun 1-2 osh қoshiқdagi ғsimlikni bir stakan қaynatilgan iliқ suvga solib, 4 soat davomida damlanadi, kuniga 3-4 maҳal, ovқatdan oldin 1-2 osh қoshiқ ichiladi.
Jyenshyen damlamasini kuniga 2-3 marta, ovқatdan 20-30 daқiқa oldin 20-25 tomchidan istye'mol қiling. Oxirgi tomchilarni kyechki soat 19 dan oldin iching, aks ҳolda uyқungiz kochishi mumkin. Davolash kursi 3-8 ҳafta davom etadi.
Kunigapastyernako'titomiridantayyorlangansalatdan 2-3 oshқoshiқistye'molқilishlozim. Yokianashuo'turuғidandamlamatayyorlab 1-2 stakaniching. Buninguchunbirchoyқoshiқuruғvabirstakanқaynagansuvnityermosgasolib, 1-2 soatdamlang.
Apilak – asalari sutidan tayyorlangan pryeparat ҳam impotyentsiyada foyda byeradi. Bunday tablyetkadan kuniga 1-2 donasini so'rish lozim. Davolash kursi 2-3 oy davom etadi.
20-30 mg asalari sutini ovқatdan 1-1,5 soat oldin til tagiga tashlab, eriguncha kutiladi, bu dorini kuniga 3-5 marta istye'mol қilish kyerak.