• Mar

    28

    2013
  • 215
img

Tuғma pyenis egriligi.

 Tuғma pyenis egriligi.

Kasallikni tashxisi va uchrashi:

Tuғma pyenis (erkak jinsiy olati) egriliklari odatda jinsiy baloғatga yetgach ma'lum bo'ladi,  ya'ni eryektsiya boshlanishi bilan aniқ bo'ladi va eryektsiya paytida egrilik kuzatiladi, bu tuғma kasallik bo'lib 100.000 erkakdan 37 tasida uchraydi.

            Sabablari:

Sababi to'la aniқ emas lyekin bir nyechta tyeoriyalar bor, bulardan; uryetral blyashkani noto'ғri rivojlanishi, myeatusda fibroz to'қima rivojlanishi, kavyernozal va spongiozal to'қimalarni rivojlanishidagi nisbatni buzilishi.

            Tashxis қo'yish va uni baҳolash:

Ko'zdan kyechirish va eryektsiya paytidagi pyenisni rasmga olish orқali diagnoz қo'yiladi. Odatda kasallarni o'zlari egrilikni biladilar. Eryektsiya paytidagi pyenisni yuқoridan va yondan olingan rasmlari orқali tashxis қo'yish va davolash ҳajmini aniқlash imkoniga ega bo'linadi.

            Kasallik byelgilari:

Eryektsiya paytida egrilik, jinsiy aloқaga erisha olmaslik, jinsiy aloқa paytida oғriқlar bo'lishi mumkin. Ba'zi byemorlarda shikoyatlari bo'lmasa ҳam kosmyetik noқulaylik sababli murojaat қiladilar            Ko'rsatma:

Jinsiy aloқaga kirishga қiynalsalar, oғriқ bo'lsa va egrilikni  (35 - 40˚) yuқori darajalari

            Davolash:

Faқat opyerativ.

Konsyervativ davolash usuli yo'қ. Jarroҳlik usullari 2 xil:

1-Uzun tarafni (konvyeks) қisқartirish;

2 – Қisқa tarafni (konkayev) uzaytirish.

1 – Plikatsiya қo'yish orқali bajariladi va buning uchun egrilik 60˚ dan ko'p bo'lmasligi pyenis yetarli darajada uzun bo'lishi kyerak. Odatda tuғma  egriligi bo'lgan byemorlar pyenisi uzun bo'ladi shuning uchun  plikatsiya қo'yish  orқali yo'қotiladigan (0.5 – 1.5sm) uzunlik ularning jinsiy ҳayotiga ta'sir o'tkazmaydi.  Nyesbit, Yachia, Dikkyett, Luye kabi bir nyechta myetodlar mavjud.

2 – Intsiziya va grafting myetodi; avval egrilik bor jo'y kyesiladi va yamoқ matyeriali tikiladi. Murakkab (ikki tarafli) egrilik va 60˚ dan ko'p bo'lgan ҳolatlarda қo'llaniladi.

            Asoratlari:

Byemorga ko'ra ҳar xil bo'lib asosan  pyenis uzunligini қisқarishi, egrilikni қaytalanishi, granuloma, eryektil disfunktsiya, gyematoma, pyenis gipoestyeziyasi, uryetra shikastlanishi bo'lishi mumkin

Opyeratsiyadan so'ng:

Uyga kyetgach bir kundan so'ng odatdagi ishlarni bajarish mumkin. Tyeriga o'zi  so'riladigan tikish matyerial ishlatilgani sababli 7 kunda so'rilib kyetadi. Va yuvinsa bo'ladi. 6 ҳafta jinsiy aloқaga kirilmaydi. 8 ҳaftadan so'ng oғir ishlar ҳam қilsa bo'lavyeradi.

Vrachga 7 – 10 kundan so'ng bir marta ko'rsatadi, so'ngra  yilda bir marotaba kyeladi.

Natijasi 71 – 90% ҳollarda ijobiydir