• May

    16

    2013
  • 781
img

AYoL ORGAZMI.

 AYoL ORGAZMI.

Ob'yektiv byelgilari:

Klitor uzayyadi va қalinlashadi, orgazmdan oldin biroz atrof tyerisi ostiga kirib kyetadi


Қin  kyengayyadi, uzayyadi. Dyevorini rangi och pushti rangda va namligi oshadi. Katta jinsiy lablar ochilib ingichkalashadi, kichik jinsiy lablar esa aksincha қalinlashib oldinga chiқib boradi.  

Bachadon 2 barobar kattalashib yuқoriga ko'tariladi, bo'yni sal ochiladi.

Puls, normda 60-80 ursa minutiga, 100-150tagacha ko'tarilib kyetadi.

nafas tyez va yuzakilashadi, chastotasi 3 barobar ko'payadi.

Mushaklardagi қo'zғalishlar .Tos, қorin bo'shliғi, byel va son mushaklarida kuchli қo'zғalish va қisқarishlar.

Yuzda. Oғiz sal ochilib қoladi, yuzda tushinarsiz turli ifodalar paydo bo'ladi (kimdadir kulish, kimdadir kuchanish va ҳakozo) barmoқlar oyoқlar siқib oladi o'zini.

Ong. Intyellyektual қobilyat ҳaқida umuman gapirmasa ҳam bo'ladi ikkinchi darajaga o'tib қoladi bu orgazm darajasiga ҳam boғliқ bo'ladi.

Syeksual toshmalar.  75% ayollarda қizarish kuzatiladi, bo'yin va қorindan boshlanib syekin ko'kraklarida kuzatilishi mumkin.

Aksirish. Burundagi қon dimlanish natijasida aksirish ҳam kuzatilishi mumkin.


Tyerlash. Ayollarning ҳar 3tadan bittasida kuzatiladi. Pyeshonadan yuқori labdan boshlanib қo'ltiқ osti byel va sonlarini ichki taraflarida kuzatilishi mumkin.

Ba'zi ҳollarda ayollar orgazm paytida erkakalar eyakulyatsiyasi kabi suyuқlik chiқarishadi skvirt dyeyiladi, bu ҳolatni ba'zi olimlar 40% ayollarda uchrashi mumkin dyesa ba'zi olimlar unadan ҳam kaimda dyeyiladi va kimlardir siydik dyesa kimlardir jinsiy yo'llardagi byezlari maҳsuloti dyeb қaraydi.

***ENDI ҲAҚIҚIY ORGAZMNI SIMULYaTSIYaDAN AJRATISh ҲAҚIDA:

Androloglarga byeriladigan savollardan eng ko'pi ayolning orgazm қilayotganini yoki soxta (simulyatsiya, imitatsiya) ligini қanday aniқlash mumkinligida.

* Ayol kishi orgazm қilayotgan paytda yuқorida aytib o'tgan guruҳ mushaklar қisқaradi 0,8syekund intyerval bilan va buni erkak kishi syezmasligi mumkin emas va shu paytda erkaklarda eyakulyatsiya ҳam kuzatiladi. Bu barobar bo'shalish dyeyiladi. Bu mushaklar қisқarishini ayol kishi o'z ixtiyori bilan қilaolmaydi, agar erkak kishi mushaklar қisқarishini syezmasa va ҳatto yakunlanib bo'lingan aloқadan kyeyin ҳam ayol kishi oyoқlarini orasida қisib ushlab tursa bu imitatsiya bo'layotganiga ishoradir.

* Қorin mushaklaridagi қisқarishni ҳam ko'rish mumkin lyekin buni orgazmni bilgan ayollar soxta tarzda amalga oshiraoladilar. Lyekin ҳaқiқiy orgazmdyek қilaolmay charchab қolishadi.

* Orgazm boshlanganda butun tana mushaklariga kuch kirib lazzatlantirayotgan ob'yekni o'zidan uzoқlashtirgisi kyelmay o'ziga tortadi va unga mos xarakatlar қilib erogyen nuқtalarni kontaktini yanada mustaҳkamlagisi kyeladi va toki kuliminatsiyaga chiқmaguncha қo'yib yubormaydi. Yuқoridagi ҳolat қilinsa va erkak erogyen zonalarga қo'l bilan til bilan tyegsa uni itarib yuborsa yuқorida u simulyatsiya қilgan bo'ladi.

* Tyerilardagi қizarish va ko'krak byezi so'rғichini to'lishishini malakali ayol ҳam imitatsiya қilaolmaydi.

* Yuz ifodasidagi tushunarsiz o'zgarishni agar o'zida eng baxtli ayol ifodasini ko'rsatsa simulyatsiya қilayotgan bo'ladi. Chunki orgazm paytida yuz mimik mushaklarini boshқarib bo'lmaydi. Shu mavzuda psixiatrlarni bir ҳazili bor orgazm bu ong buzilishlarini bir ko'rinishidir, dyeyishadi.

* Ҳar қanday malakali ayol қinni namligini orgazm paytidagidyek ҳo'l қilaolmaydi.

* Yana bir asosiy byelgisi ayollar orgazmdan erkaklar kabi darrov chiқib қolmaydi, erkaklar eyakulyatsiyadan kyeyin bo'shashib yonboshlab uyқuga kyetishsa ayollar juda syekinlik bilan bo'shashadilar.

Ҳar narsada rivojlanish kuzatilayotganidyek ayollar orgazmni imitatsiya қilishda ҳam rivojlanishlar bor erkakni lazzatlanish uchun ayollar intim soxadagi mushaklarni қisқartirishni mashқ қilib ҳozirgi kunda buni uddasidan chiқishmoқda ҳam faқat shunday savol қiynaydi kishini - Nyega? dyegan tabiiysiga erishish mumkin bo'lganda.

Oҳirgi so'z *malakali va o'zini ҳurmat қiladigan ayol ma'lum vaқtgacha sabr қilib simulyatsiya қilishi mumkin va bir kun o'z juftiga lazzatlanmayotganini aytadi.

*bir marta bo'lsa ҳam simulyatsiya қilmagan ayol yo'қdir

*erkak o'z ayolidan so'rashga majburdir.