• Jun

    13

    2013
  • 282
img

Analiz uchun siydik yiғish

 Analiz uchun siydik yiғish

Қuyidagi usullari mavjud:

-          Toza siydik analizi olish

-          Қovuқ usti aspiratsiya orқali olish

-          Katyetyerdan olish

Siydik olish yosh bola(chaқaloқ)larda ba'zi қiyinchiliklar tuғdirishi mumkin. Ular uchun maxsus polietilyenlik қopchalar bo'lib chov soxasiga maҳkamlanadi, lyekin bularda ko'proқ soxta ijobiy natijalar kuzatilishi mumkin. Bundan қutilish uchun қovusti aspiratsiyasi ma'қulroқ.

Erkaklardagi prostatik infyektsiyani tasdiқlash uchun fraktsion siydik olish kyerak bo'ladi.

Toza siydik olish

     Toza siydik olish tyexnikasi juda sodda bo'lib, buni byemorlarni o'zlari ҳam byemalol bajaraoladilar. Bajaraolmaydiganlarga tibbiyot xodimi yotiқlik bilan tushintiradi.

Asosiy shartlari

Baktyerial zararlanish қuyidagi manbalardan o'tadi:

A) soch tolalari yoki oraliқ soxasidigi boshқa kirliklar siydik bilan yiғilayotgan idishga tushishi mumkin.

B) baktyeriyalar, қin ajralmalari siydik oқimi bilan siydikka aralashishi mumkin.

V) қo'ldagi, tyeridagi va kiyimdagi mikroblar siydik yiғuvchi idishga tushishi mumkin.

     Tozalovchi muolajalar vulvadagi, uryetra uchidagi va oraliқni shu soxasidagi mikroorganizmlardan xolos қilishi va analizga faқatgina siydik yo'llaridagi mikroblarnigina tushishiga ishonch ҳosil қildirishi kyerak.

Xona va xodim

Tualyetdan ajralgan xona va krovat ostiga joylashtiriladigan sudnolardan tashқari yaxshi tayyorlangan ҳamshira ҳam kyerak bo'ladi.  Ҳamshira byemorga tushintirish ishlarini olib borishi kyerak bo'ladi.  Siydikdan ekma olinish kyerak bo'lsa muҳit bilan ta'minlashi kyerak bo'ladi.

Tartibi

Ҳar bir byemorga siydik analizi olish uchun қuyidagilar kyerak bo'ladi.

A) 4ta styeril paxta bintlik tampon (10x10sm)

B) 5% sovunli suvli eritma (ko'k sovun). Tamponlar shu erimaga yaxshilab bo'ktirilgan bo'lishi kyerak

V) Styeril pintsyet (қisқich) tamponlarni olish uchun

G) kyeng oғizli styeril idishlar, oғzi byerkiladigan, siydik yiғish uchun

Siydik analizini topshirishdan oldin byemorlarga қuyidagilarni tushintirish kyerak bo'ladi

Byemorlar uchun ko'rsatmalar

Ayollar uchun

1. Pastki kiyimlarni yechib tashlash

2. қo'llarni sovun bilan yaxshilab yuvish, chayқash, қuritish

3. bitta қo'l barmoқlari bilan tashқi jinsiy lablarni ochib turish va siydik topshirib bo'lgungacha қo'yib yubormaslik

4. yaxshilab sovunli suvga bo'ktirilgan tamponlardan birini olish va faқatgina birgina xarakat bilan oldindan orқaga yurgizgan ҳolatda vulvani artish. Ishlatilgan tamponni axlatga tashlash

5. ҳolatni o'zgartirmay turib yana 2ta tampon bilan yuқoridagi jarayonni қaytarish

6. oxirida vulvani қuritish uchun 4.chi tampondan foydalanish, aynan yuқoridagi ҳarakatlar bilan.

7. Byemorda қovuғida kamida 200-250ml siydik borligiga taxmin қilingandagina analiz topshiriladi. Byemor 50ml, 100ml, 150ml va ҳakozo byelgilangan idishga siya boshlaydi. Қachonki 150ml siydik siyib bo'lingandagina siydik oқimini to'xtatmasdan analiz uchun siydik olinadi. Siydik olinadigan styeril idish kiyimga va badanga tyegmasligi kyerak.

Қo'l bilan idishni oғziga tyegish kyerak emas. Byemor idishni yopishi kyerak emas. Sanitarka idishni yopib nomyerlab zudlik bilan ekish va tyekshirishga yetkazishi kyerak bo'ladi. Ekish kyechiktirilsa siydik muzlatgichda saқlashnishi kyerak.

!!! Ҳar қanday ҳolatda ҳam siydikni ekish va tyekshirish uchun katta idishlardan (banka, sudno) olish kyerak emas va uydan ҳam olib kyelish kyerak emas.

Erkaklar uchun

1. Pastki kiyimlarni yechib tashlash

2. қo'llarni sovun bilan yaxshilab yuvish, chayқash, қuritish

3. bitta қo'l barmoқlari bilan sunnat tyerisin tortib ochib turish va siydik topshirib bo'lgungacha қo'yib yubormaslik

4. yaxshilab sovunli suvga bo'ktirilgan tamponlardan birini olish va jinsiy olat boshini tozalash, ishlatilgan tamponni axlatga tashlash

5. ҳolatni o'zgartirmay turib yana 2ta tampon bilan yuқoridagi jarayonni қaytarish

6. oxirida қuritish uchun 4.chi tampondan foydalanish, aynan yuқoridagi ҳarakatlar bilan.

7. Byemorda қovuғida kamida 200-250ml siydik borligiga taxmin қilingandagina analiz topshiriladi. Byemor 50ml, 100ml, 150ml va ҳakozo byelgilangan idishga siya boshlaydi. Қachonki 150ml siydik siyib bo'lingandagina siydik oқimini to'xtatmasdan analiz uchun siydik olinadi. Siydik olinadigan styeril idish kiyimga va badanga tyegmasligi kyerak.

Қo'l bilan idishni oғziga tyegish kyerak emas. Byemor idishni yopishi kyerak emas. Sanitarka idishni yopib nomyerlab zudlik bilan ekish va tyekshirishga yetkazishi kyerak bo'ladi. Ekish kyechiktirilsa siydik muzlatgichda saқlashnishi kyerak.

!!! Ҳar қanday ҳolatda ҳam siydikni ekish va tyekshirish uchun katta idishlardan (banka, sudno) olish kyerak emas va uydan ҳam olib kyelish kyerak emas.

Erkaklarda portsionli siydik olish (Myeyyers Stamyey sinamasi uchun)

Bu tyekshiruvni o'tkazish uchun imkon bo'lsa erkaklar jinsiy aloқada 3-7kun bo'lmasliklari tavsiya қilinadi.

Jinsiy olat boshi yuқoridagidyek tozalanadi.

Birinchi portsiya 5-10ml (VB 1), o'rta portsiya 5-10ml (VB 2),  toza prostata syekryeti (YeRS) va uchinchi portsiya prostata massajidan kyeyingi  5-10ml (VB 3) siydik styeril idishlarga қuyidagi tartibda olinadi:

Avvalo byemor қovuғi yaxshi to'lgan bo'lishi kyerak.

Birinchi portsiya ilk uryetradan chiқayotgan siydikni olinadi, lyekin byemor siyishda to'xtamay davom etavyeradi, taxminan 200ml, ya'ni қovuқdagi siydikni yarmiga kyelganda ikkinchi portsiya olinadi va byemorga siyishni to'xtatish aytiladi. So'ngra byemor oldinga egiladi bir қo'l jinsiy olat boshini ochiқ ҳolda ushlab turavyeradi. Ikkinchi қo'l bilan esa styeril idishni uryetra oғziga tyekkizmasdan tutib turadi.  Vrach prosatatni massaj қilib syekryet chiқarishga ҳarakat қiladi.

Syekryet chiққanidan so'ng byemor yana uchinchi idishga siydik topshiradi.

Siydik analizi topshirayotganda kontaminatsiyaga juda katta e'tibor byerish kyerak, agar sunnat қilinmagan erkaklarda sunnat tyerisi analiz topshirish vaқtida jinsiy olat boshchasigacha tushib kyetsa қaytada tozalash kyerak bo'ladi.

Bundan tashқari siydikka ҳyech қanday dyetyergyentlar (yuvish vositalari) aralashish kyerak emas, agar aralashsa baktyeriologik tyekshiruvlar ishonchliligi yo'қoladi. Barcha olingan siydik analizi va prostata syekryeti mikroskopik va baktyeriologik tyekshiruvlardan o'tkazilishi shart. 

Guidelines on Urinary Tract Infection, 2013